Partnerstwo przyszłości

 

Nowoczesna platforma do zakupu mediów
i realizacji kampanii digital.

 

Nowy wymiar współpracy

 

OmniConsole integruje wiele kanałów w jeden spójny system do realizowania, monitorowania, raportowania i rozliczania kampani efektywnościowych.
Unikalna technologia, udostępnia jeszcze więcej wniosków z kampanii i pozwala na stworzenie efektywnej, partnerskiej relacji między Reklamodawcami i Wydawcami.

Nasze rozwiązania

Jedno
źródło danych

Wspólna ścieżka konwersji
dla całego mierzonego ruchu

Atrybucja
konwersji

Ilościowy i jakościowy udział kanałów,
lub wydawców na ścieżce konwersji

Zaawansowane
raportowanie

Dostęp do listy gotowych raportów,
oraz generator raportów z spersonalizowanych

Marketplace
kampanii

Możliwość bezpośredniego
dołączania do kampanii

Jedno
źródło danych

Wspólna ścieżka konwersji
dla całego mierzonego ruchu

Atrybucja
konwersji

Ilościowy i jakościowy udział kanałów,
lub wydawców na ścieżce konwersji

Zaawansowane
raportowanie

Dostęp do listy gotowych raportów,
oraz generator raportów z spersonalizowanych

Marketplace
kampanii

Możliwość bezpośredniego
dołączania do kampanii

 Kluczowe obszary platformy

 

OmniConsole jest platformą do realizacji, analizy i optymalizacji kampanii performance, których częścią centralną jest digital. Obejmuje ona 3 kluczowe obszary: Monitoring, Optymalizację i Zakup kampanii online.

 

Dołącz do Nas

Reklamodawca

Zostaniesz przekierowany na zewnętrzny formularz rejestracyjny.

 

Wydawca

Zostaniesz przekierowany na zewnętrzny formularz rejestracyjny.

 

Wydawca

Zostaniesz przekierowany na zewnętrzny formularz rejestracyjny.

 

Kontakt

ul. Ibisa 14
02-812 Warszawa

tel.: +48 22 32 01 100
fax.: +48 22 32 01 101
ocsupport@omniconsole.com

Napisz do nas

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tym formularzu przez OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
6. Przysługuje Państwu prawo do:

Copyright © 2019 OmniConsole