Partnerstwo przyszłości

 

Nowoczesna platforma do zakupu mediów
i realizacji kampanii digital.

 

Nowy wymiar współpracy

 

OmniConsole integruje wiele kanałów w jeden spójny system do realizowania, monitorowania, raportowania i rozliczania kampani efektywnościowych.
Unikalna technologia, udostępnia jeszcze więcej wniosków z kampanii i pozwala na stworzenie efektywnej, partnerskiej relacji między Reklamodawcami i Wydawcami.

Nasze rozwiązania

Jedno
źródło danych

Wspólna ścieżka konwersji
dla całego mierzonego ruchu

Atrybucja
konwersji

Ilościowy i jakościowy udział kanałów,
lub wydawców na ścieżce konwersji

Zaawansowane
raportowanie

Dostęp do listy gotowych raportów,
oraz generator raportów z spersonalizowanych

Marketplace
kampanii

Możliwość bezpośredniego
dołączania do kampanii

Jedno
źródło danych

Wspólna ścieżka konwersji
dla całego mierzonego ruchu

Atrybucja
konwersji

Ilościowy i jakościowy udział kanałów,
lub wydawców na ścieżce konwersji

Zaawansowane
raportowanie

Dostęp do listy gotowych raportów,
oraz generator raportów z spersonalizowanych

Marketplace
kampanii

Możliwość bezpośredniego
dołączania do kampanii

 Kluczowe obszary platformy

 

OmniConsole jest platformą do realizacji, analizy i optymalizacji kampanii performance, których częścią centralną jest digital. Obejmuje ona 3 kluczowe obszary: Monitoring, Optymalizację i Zakup kampanii online.

 

Dołącz do Nas

Reklamodawca

Napisz do nas, aby omówić i rozpocząć współpracę.

 

Wydawca

Zostaniesz przekierowany na zewnętrzny formularz rejestracyjny.

 

Wydawca

Zostaniesz przekierowany na zewnętrzny formularz rejestracyjny.

 

Kontakt

ul. Ibisa 14
02-812 Warszawa

tel.: +48 22 32 01 100
fax.: +48 22 32 01 101
ocsupport@omniconsole.com

Napisz do nas

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tym formularzu przez OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
6. Przysługuje Państwu prawo do: