Chcesz mieć atrybucję w swojej kampanii? Napisz do nas!

Atrybucja jest niezbędna w Twojej kampanii!

Intuicyjnie wiemy, że często przed podjęciem decyzji zakupowej internauta ma wielokrotnie kontakt z reklamą.
Jednak jak zmierzyć zawiłe ścieżki konwersji i wykorzystać te dane w media mix?

Z odpowiedzią przychodzi Moduł atrybucyjny OmniConsole!

Dzięki atrybucji nasi Klienci zyskują:

Wnioski oparte na rzetelnej analizie danych

Kontrolę kampanii i statystki w czasie rzeczywistym

Wiedzę jak efektywnie alokować budżet mediowy

Skuteczną optymalizację media mix’u digitalowego

Wykorzystajmy atrybucję w Twojej kampanii!​

Stwórzmy jedno źródła danych

Wspólnie monitorujmy ruch ze wszystkich kanałów digital w Twojej kampanii. Dzięki temu unikamy tworzenia się silosów danych i uzyskujemy dokładne informacje o całej ścieżce konwersji. Wiemy kiedy użytkownik wyświetlił reklamę, a kiedy w nią kliknął. Dokładnie znamy sekwencję interakcji i możemy prześledzić każdą ścieżkę zakupową.

Spójrzmy na dane szczegółowo, ale też holistycznie

Dokładnie prześledźmy jak media czy kanały wpływają na siebie wzajemnie. Zdobądźmy informacje o działaniach rozpoczynających, wspierających oraz o zamykających konwersję.

Wykorzystajmy cross-device

Możemy korzystać z fingerprintów, cookies lub też danych probabilistycznych. To zapewni nam najdokładniejsze budowanie ścieżki zakupowej. Dzięki możliwości łączenia internauty używającego różnych urządzeń, nie tracimy danych o ścieżkach konwersji.

Atrybucja w OmniConsole

Dostarczamy jakościowe dane w jednym, globalnym dashboardzie. Dzięki odpowiedniemu monitoringowi nie tracimy żadnej integracji, a wszystkie dane zmierzone są z dokładnością co do sekundy. Mamy informacje o użytkownikach korzystających z różnych urządzeń czy lokalizacji.​

Wspieramy klientów podczas całego procesu wdrożenia. Od rejestracji do pierwszej kampanii i przez cały czas współpracy. Pomagamy zrozumieć, analizować i interpretować dostarczone dane.

Wiemy, że last-click to nie wszystko. Wykorzystujemy różne modele atrybucji takie jak model liniowy, position based, time decay. Ponadto możemy tworzyć modele customowe, dopasowane do specyfiki klienta. Wykorzystujemy też modele algorytmiczne i machine learning.

Mierzymy nie tylko działania z kampanii, ale również ruch organiczny czy też bezpośredni. Dzięki czemu w raportach mamy pogłębione informacje o zachowaniach internautów. A jak wiemy dane są potrzebne do skutecznej analizy.

Optymalizujemy kampanie w oparciu o niepróbkowane dane, korzystając z kilkudziesięciu raportów dostarczających dodatkowych insightów takich jak ilość interakcji na ścieżkach konwersji, czas od pierwszego kontaktu z reklamą do finalnej akcji czy też najczęściej uczestniczące media na ścieżkach.

Masz Pytania? Napisz do nas!

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.