Realizuj 100% bezpieczne kampanie digitalowe


Nawet najlepiej zaplanowane kampanie narażone są na straty
z powodu fraudu reklamowego

30%

Twojego budżetu tracisz z powodu oszustw reklamowych.
Płacisz za odsłony, których Twój odbiorca nigdy nie zobaczy.

50 MLD $

Będzie tracił rocznie rynek reklamy w ciągu najbliższych lat.
Bez ochrony tworzysz część tego budżetu.

15+

Technik, które wykorzystują oszuści reklamowi.
Boty to jeden z wielu Twoich problemów.

50%

Marketerów ocenia ad fraud jako istotne zagrożenie kampanii.
Przekonasz się, że ad fraud dotyczy prawie 100% kampanii.

*

Rozwiązania dopasowane do wyzwań rynkowych


Dzięki jakim funkcjonalnościom mierzymy i eliminujemy
zagrożenie oszustwem reklamowym

Najnowsza technologia

Dobieramy do kampanii narzędzia monitorujące ad fraud. Podążąmy za zmianami i jesteśmy o krok przed technikami oszustów.

Monitoring każdej interakcji

Oszustwo reklamowe może pojawić się w każdym kanale marketingowym.

Najnowsza technologia

Dobieramy do kampanii narzędzia monitorujące ad fraud. Podążąmy za zmianami i jesteśmy o krok przed technikami oszustów.

Monitoring każdej interakcji

Oszustwo reklamowe może pojawić się w każdym kanale marketingowym.

Zapytaj jak wykluczyć fraud z Twojej kampanii   

Aktywne wykluczanie nieprawidłowego ruchu

Narzędzie automatycznie i w czytelny sposób wskazują nieprawidłowości w ruchu z reklam.

Zakup bezpiecznych powierzchni

Korzystaj ze sprawdzonych Wydawców reklamowych, stawiaj na bezpośrednią i transparentną współpracę. Więcej informacji o bezpiecznych mediach tutaj.

Aktywne wykluczanie nieprawidłowego ruchu

Narzędzie automatycznie i w czytelny sposób wskazują nieprawidłowości w ruchu z reklam.

Zakup bezpiecznych powierzchni

Korzystaj ze sprawdzonych Wydawców reklamowych, stawiaj na bezpośrednią i transparentną współpracę. Więcej informacji o bezpiecznych mediach tutaj.

OmniConsole Antyfraud

 

Prowadzimy pełny monitoring kampanii digitalowej. Wskażemy i wykluczymy nieuczciwych wydawców, niskiej jakości ruch.

Chronimy Twój budżet mediowy przed stratami.

Całkowita ochrona kampanii przeciwko ad fraudowi.

Zainteresowany współpracą?

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytanie, napisz do nas.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.