Bezpieczne Media to klucz do sukcesu

Głównym narzędziem do realizacji każdej kampanii marketingowej są media.​
To one są nośnikiem treści reklamowych i umożliwiają generowanie ruchu w danym modelu rozliczeniowym.​

Efektywność tych działań zależy przede wszystkim od właściwego doboru partnerów medialnych.​

Dlaczego robimy to najlepiej?

Zarządzanie kampaniami przez zespół profesjonalistów

Brand safety dzięki sprawdzonym i jakościowym mediom

Niestandardowe narzędzia zwiększające efektywność kampanii

Sprawdź jak możemy zwiększyć zyski Twojej kampanii. Napisz do nas!

Gotowy katalog pokrywający 100% performance media mixu

Wydawcy reprezentujący różne media

Postaw na jakość i transparentność​

Wydawcy Premium + Longtail

Dokładna weryfikacja każdego dostawcy oraz jego inventory pod kątem dopasowania i użyteczności dla naszych reklamodawców

Rozliczenie za efekt

Precyzyjna segmentacja i targetowanie użytkowników pozwala nam skutecznie realizować kampanie w modelach efektywnościowych

Bezpośrednia współpraca

Skracamy łańcuch pośredników i stale rozszerzamy portfolio wydawców bezpośrednich

Koniec z efektem Black Box

Większość sieci afiliacyjnych i agencji pośredniczących funkcjonuje często jak „black boxy” ​

Gdzie dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia optymalizacji kampanii może być w nich ograniczony lub wprost niemożliwy do uzyskania

Zainteresowany współpracą?

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytanie, napisz do nas.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tym formularzu przez OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
6. Przysługuje Państwu prawo do: