Bezpieczne Media to klucz do sukcesu

 

Głównym narzędziem do realizacji każdej kampanii marketingowej są media.​
To one są nośnikiem treści reklamowych i umożliwiają generowanie ruchu w danym modelu rozliczeniowym.​

Efektywność tych działań zależy przede wszystkim od właściwego doboru partnerów medialnych.​

Dlaczego robimy to najlepiej?

Zarządzanie kampaniami przez zespół profesjonalistów

Brand safety dzięki sprawdzonym i jakościowym mediom

Niestandardowe narzędzia zwiększające efektywność kampanii

Sprawdź jak możemy zwiększyć zyski Twojej kampanii. Napisz do nas!   

Sprawdź jak możemy zwiększyć zyski Twojej kampanii. Napisz do nas! 

 

Gotowy katalog pokrywający 100% performance media mixu

Wydawcy reprezentujący różne media

Gotowy katalog pokrywający 100% performance media mixu

Wydawcy reprezentujący różne media

Postaw na jakość i transparentność​

Wydawcy Premium + Longtail

Dokładna weryfikacja każdego dostawcy oraz jego inventory pod kątem dopasowania i użyteczności dla naszych reklamodawców

Rozliczenie za efekt

Precyzyjna segmentacja i targetowanie użytkowników pozwala nam skutecznie realizować kampanie w modelach efektywnościowych

Bezpośrednia współpraca

Skracamy łańcuch pośredników i stale rozszerzamy portfolio wydawców bezpośrednich

Koniec z efektem Black Box

Większość sieci afiliacyjnych i agencji pośredniczących funkcjonuje często jak „black boxy” ​

Gdzie dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia optymalizacji kampanii może być w nich ograniczony lub wprost niemożliwy do uzyskania

Zainteresowany współpracą?

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytanie, napisz do nas.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191693, NIP: 1180077104, Regon: 010931430,, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.